7 świetnych mixinów dla SCSSa, które zauważalnie usprawnią Twoją pracę

Czy korzystacie z preprocesorów CSSa? W przypadku gdy chcecie pisać swój kod szybciej, to zapewne mieliście chociaż okazję się z nimi zapoznać, a jeśli z jakiegoś powodu tak się nie stało, to zapewniam - warto.

Dlatego tym razem przychodzę do Was z artykułem prezentującym 7 bardzo przydatnych mixin, czyli bloków kodu, które można porównać do funkcji znanych z klasycznych języków programowania, mających szansę zyskać Wasze serca, tak jak moje.

Także tak, nie przedłużając zapraszam do lektury!

1. Media queries

W swoim czasie udało mi się natrafić na taki oto świetny kawałek kodu:

$breakpoints: (
 'phone': 400px,
 'phablet': 560px,
 'tablet': 768px,
 'tablet-wide': 1024px,
 'desktop': 1248px,
 'desktop-wide': 1440px,
);
@mixin mq($width, $type: min) {
 @if map_has_key($breakpoints, $width) {
  $width: map_get($breakpoints, $width);
  @if $type == max {
   $width: $width - 1px;
  }
  @media only screen and (#{$type}-width: $width) {
   @content;
  }
 }
}

Jak widać na początku deklarujemy wszystkie rozdzielczości z jakich chcemy korzystać, aby użyć je w mixinie, który od razu sprawdza czy zadeklarowana wartość ma być największą w konkretnej media query, czy też najmniejszą.

Domyślnie jest to ta druga, ale jeśli jako parametr wpiszemy max, to stanie się największą i jednocześnie mniejszą o jeden piksel.

Jak w ogóle z tego korzystać? Dla przykładu jeśli chcemy dla bardzo małych telefonów zmniejszyć padding w elemencie div, to możemy użyć takiego oto zapisu:

div {
 padding: 2rem;
 @include mq(phone, max) {
  padding: 1.2rem;
 }
}

Padding: 1.2rem będzie funkcjonować do szerokości ekranu wynoszącej 399 pikseli.

2. Z-index

Na stronie istnieje blok z ustawionym z-indexem na daną wartość, a my chcemy nałożyć na niego inny element. Oczywiście nie pamiętamy jaką wartość naszego atrybutu posiadał tamten element.

Rozsądną opcją byłoby sprawdzić jaki z-index występował w jego przypadku lub po prostu to sprawdzić i przypisać o jeden większy dla naszej nakładki, ale my oczywiście tak nie postępujemy, tylko ustawiamy jej z-index jako na przykład 12365652234. Nie bez powodu mówię tu w liczbie mnogiej, bo nie wierzę, że tylko ja tak mam.

Na szczęście można bardzo łatwo rozwiązać ten problem jednym prostym mixinem:

$z-index: (
 nav: 100,
 overlay: 200,
 popup: 300,
);

@function z-index($key) {
 @return map-get($z-index, $key);
}

@mixin z($key) {
 z-index: z-index($key);
}

W obiekcie z-index deklarujemy wartości dla konkretnych elementów, później możemy używać ich na przykład za pomocą takiego kodu:

.navigation {
 @include z(nav);
}

Dzięki temu zawsze będziemy pamiętać jaki z-index mają konkretne elementy.

3. Pseudoelementy

Bardzo prosty mixin, który prezentuje się w ten oto sposób:

@mixin ps($display: block, $pos: absolute, $content: '') {
 display: $display;
 position: $pos;
 content: $content;
}

Na początku przyjmuje on 3 parametry z przypisanymi domyślnymi wartościami, które to są używane już w samym mixinie, jako wartości dla poszczególnych właściwości CSSa. Przykładowe użycie może wyglądać w następujący sposób:

section::after {
 @include ps;
}

W ten sposób utworzymy pseudoelement bez zawartości i z pozycją absolutną, czyli atrybutami, które posiada większość tego typu bloków.

4. Fonty

Bardzo przyjemny mixin, który zajmuje się sprawą fontów na naszej stronie:

@mixin font($size: false, $colour: false, $weight: false, $line: false) {
 font-family: 'Roboto', Arial, sans-serif;
 @if $size {
  font-size: $size;
 }
 @if $colour {
  color: $colour;
 }
 @if $weight {
  font-weight: $weight;
 }
 @if $line {
  line-height: $line;
 }
}

Dzięki niemu po wpisaniu jednej bardzo krótkiej linijki:

p {
 @include font(1rem, white, 700);
}

...ostylujemy nasz paragraf nadając mu font z rodziny Roboto, wielkość, kolor, oraz grubość.

Interesujesz się front-endem lub programowaniem ogólnie?

5. Gradient

Zawsze do tworzenia gradientów wykorzystywałem generatory dostępne w Internecie. Do czasu, gdy nie natrafiłem na ten oto mixin:

@mixin gradient($start-color, $end-color, $orientation) {
 background: $start-color;
 @if $orientation == 'ver' {
  background: -webkit-linear-gradient(top, $start-color, $end-color);
  background: linear-gradient(to bottom, $start-color, $end-color);
 } @else if $orientation == 'hor' {
  background: -webkit-linear-gradient(left, $start-color, $end-color);
  background: linear-gradient(to right, $start-color, $end-color);
 } @else {
  background: -webkit-radial-gradient(center, ellipse cover, $start-color, $end-color);
  background: radial-gradient(ellipse at center, $start-color, $end-color);
 }
}

W bardzo prosty sposób pozwala nam wybrać kolor początkowy, końcowy oraz kierunek. Wystarczy nam taki przykładowy kawałek kodu:

div {
 @include gradient(#000, #303030, hor);
}

6. Wyśrodkowywanie w pionie oraz poziomie

Tak wiem, flexbox bardzo łatwo się tym zajmuje, ale na pewno są sytuacje gdy wolelibyśmy użyć starszego triku na wyśrodkowywanie elementów w pionie oraz poziomie. Te zadnie może zrealizować ten oto mixin:

@mixin vert {
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 -webkit-transform: translate(-50%, -50%);
 -ms-transform: translate(-50%, -50%);
 transform: translate(-50%, -50%);
}

Po zadeklarowaniu wystarczy użyć bardzo krótkiego kodu. Na przykład takiego dla elementu div:

div {
 @include vert;
}

7. Strzałeczka w CSSie

W naszym arkuszu możemy utworzyć strzałkę i to w dość łatwy sposób, ale wymagający od nas zapamiętania dokładnego kodu. Na szczęście z poniższym mixinem możemy o tym zapomnieć:

@mixin arrow($direction, $size, $color) {
 width: 0;
 height: 0;
 @if ($direction == left) {
  border-top: $size solid transparent;
  border-bottom: $size solid transparent;
  border-right: $size solid $color;
 } @else if ($direction == right) {
  border-top: $size solid transparent;
  border-bottom: $size solid transparent;
  border-left: $size solid $color;
 } @else if ($direction == down) {
  border-left: $size solid transparent;
  border-right: $size solid transparent;
  border-top: $size solid $color;
 } @else {
  border-left: $size solid transparent;
  border-right: $size solid transparent;
  border-bottom: $size solid $color;
 }
}

Za pomocą tego kodu utworzymy czarną strzałkę o wielkości trzydziestu pikseli oraz zwróconą w lewo:

div {
 @include arrow(left, 30px, #000);
}

Podsumowanie

I tak oto dotrwaliśmy do końca naszego zestawienia. Zdaję sobie sprawę, że przedstawione tu mixiny nie są niczym odkrywczym, ale i tak mam nadzieję, że udało Ci się znaleźć coś przydatnego!

Mogą Cię zainteresować:

Chętnie zaproponuję Ci coś jeszcze

Czy chcesz dodać coś od siebie?