Nawigacja, która chowa się podczas przewijania w dół i ukazuje, gdy scrollujemy w górę

W tym wpisie chciałbym pokazać Ci w jaki sposób stworzyć efekt, który został streszczony w tytule artykułu. Jak można się domyślić do tego celu przydadzą nam się trzy podstawowe technologie front-endowe, takie jak HTML, CSS oraz JavaScript.

Także przejdźmy dalej i poznajmy bliżej ten efekt oraz sposób na jego wykonanie. Zapraszam!

Co jest naszym celem?

Dokładnie coś takiego:

Jak widać wszystko polega na tym, że podczas przewijania strony w dół nawigacja płynie się chowa, a gdy podjedziemy choć trochę w górę, to znów się pojawia.

Kod HTML

Oto on:

<nav></nav>

Chyba prostszy nie może być 😌

Kod CSS

Tego również nie jest bardzo dużo:

body {
 height: 3000px;
}

.nav {
 position: fixed;
 width: 100vw;
 height: 3rem;
 top: 0;
 left: 0;
 background-color: #10131a;
 transition: top 200ms ease-in-out;
}

.nav--up {
 top: -3rem;
}

Wydaje mi się, że nie ma potrzeby, abym tłumaczył kod HTML oraz CSS, bo ten wpis mógłby się dość mocno, niepotrzebnie powiększyć.

Kod JavaScript

W tym miejscu zaczyna się główna część, bo to w kodzie JSa kryje się cała moc naszego efektu. Zawsze pokazuję całość na początku jego omawiania i tym razem nie mogłoby być inaczej:

const nav = document.querySelector('nav');

let previousScrollTop;
let isScrolling;

const hasScrolled = () => {
 const scrollTop = window.scrollY;

 if (scrollTop > previousScrollTop) {
  nav.classList.add('nav--up');
 } else {
  nav.classList.remove('nav--up');
 }

 previousScrollTop = scrollTop;
};

document.addEventListener('scroll', () => (isScrolling = true));

setInterval(() => {
 if (isScrolling) {
  hasScrolled();
  isScrolling = false;
 }
}, 100);

Zacznijmy od początku, czyli jak zwykle deklaracji zmiennych:

const nav = document.querySelector('nav');

let previousScrollTop;
let isScrolling;

Dwóm pierwszym wartości przypiszemy później, natomiast zmienna nav zawiera element DOM naszej nawigacji. Stwórzmy najdłuższą funkcję w kodzie o nazwie hasScrolled():


const hasScrolled = () => {

Tu zadeklarujmy tylko jedną zmienną:

const scrollTop = window.scrollY;

Ta zawiera ilość pikseli od góry dokumentu do miejsca, w którym znajduje się ekran przeglądarki.

W późniejszym etapie widzimy taką instrukcję warunkową:

if (scrollTop > previousScrollTop) {
 nav.classList.add('nav--up');
} else {
 nav.classList.remove('nav--up');
}

Jeśli wartość ze zmiennej scrollTop będzie większa od liczby siedzącej w previousScrollTop (czyli w praktyce będziemy przewijać w dół), to do naszej nawigacji zostanie dodana klasa nav—up, która to chowa naszą nawigację. W przeciwnym razie zmienna zostanie usunięta.

Pozostał nam tylko ten prosty kod:

 previousScrollTop = scrollTop;
}

...który przypisuje do zmiennej previousScrollTop obecną liczbę pikseli od góry dokumentu, do miejsca, w którym znajduje się nasze okno.

Do zrobienia zostały nam tylko 2 funkcje, pierwsza prezentuje się w ten sposób:

document.addEventListener('scroll', () => (isScrolling = true));

…i po prostu sprawdza, czy przewijamy witrynę (jeśli zdarzenie scroll zostanie wykryte, to zmienna isScrolling otrzymuje wartość true).

I na koniec następuje taki oto kod:

setInterval(() => {
 if (isScrolling) {
  hasScrolled();
  isScrolling = false;
 }
}, 100);

…który co 100 milisekund sprawdza, czy zmienna isScrolling ma wartość true, czyli czy użytkownik przewija naszą witrynę. Jeśli tak się dzieje, to wywołuje wcześniej zadeklarowaną funkcję hasScrolled() i przywraca wartość false dla zmiennej isScrolling.

Interesujesz się front-endem lub programowaniem ogólnie?

Podsumowanie

I tak oto prezentuje się nasz efekt wykonany w całości. Mam nadzieję, że ten artykuł mógł ułatwić Ci zrozumienie działania przedstawionego skryptu!

Mogą Cię zainteresować:

Chętnie zaproponuję Ci coś jeszcze

Czy chcesz dodać coś od siebie?