Własne bloki w WordPress Gutenberg #009 - edytujemy nasz panel boczny! Wybór kolorów i pole zakresu

W ostatniej części tej serii, zbudowaliśmy podwaliny pod funkcjonalne elementy naszego panelu bocznego. Dziś dodajmy do niego 2 komponenty, aby mieć z niego prawdziwy pożytek!

A komponenty te, to wybierak kolorów, który posłuży do zmiany koloru tła oraz pole zakresu - ono z kolei pozwoli nam zmienić margines wewnętrzny tworzonego przez nas spisu treści.

Oba te elementy zrealizujemy dzięki wbudowanym już w Gutenberga komponentom. Lećmy 🎉

Po pierwsze - kolorki!

Idealnym sposobem na pozwolenie osobie korzystającej z naszego bloku edytować tło spisu treści, będzie komponent o nazwie <ColorPalette />.

Pierwsza rzecz, którą zrobimy, aby z niego skorzystać, to oczywiście zaimportowanie go na górze pliczku z niestandardowym blokiem Gutenberga:

import { ColorPalette } from '@wordpress/components';

Razem z resztą zaimportowanych elementów, prezentować się on będzie w sposób następujący:

import { registerBlockType } from '@wordpress/blocks';
import { RichText, BlockControls, InspectorControls } from '@wordpress/block-editor';
import { Toolbar, ToolbarButton, Icon, PanelBody, ColorPalette } from '@wordpress/components';
import { registerFormatType, toggleFormat } from '@wordpress/rich-text';
import { useSelect } from '@wordpress/data';

A użyjemy go w ramach panelu bocznego, który po ostatniej części tej serii, wygląda następująco:

<PanelBody title="Tytuł pierwszej zakładki">
 <p>Treść pierwszej zakładki</p>
</PanelBody>
<PanelBody title="Tytuł drugiej zakładki">
 <p>Treść drugiej zakładki</p>
</PanelBody>

Usuńmy drugą zakładkę, a pierwszą zamieńmy na coś takiego:

<PanelBody title="Kolor tła">
 <ColorPalette
  colors={[
   { name: 'Niebieski', color: '#E3F2FD' },
   { name: 'Niebieski - przydymiony', color: '#ECEFF1' },
   { name: 'Czerwony', color: '#FFEBEE' },
  ]}
  value={backgroundColor}
  onChange={setBackgroundColor}
 />
</PanelBody>

Zaraz powiem Ci skąd bierzemy zmienną backgroundColor oraz funkcję setBackgroundColor(). Tymczasem warto powiedzieć, że to właśnie w ramach właściwości colors wrzucam wszystkie predefiniowane kolory, a dodatkowo w ramach samego wybieraka będę w stanie zaaplikować (jako administrator korzystający z naszego spisu treści) jakikolwiek kolor mi się żywnie podoba, bo po zastosowaniu powyższego kodu, sam wybierak wyglądać będzie następująco:

Jak widać, na dole mamy 2 przyciski - pierwszy pozwalający wybrać dowolny kolor ponad zdefiniowane oraz drugi, który umożliwia wyczyszczenie wybranego koloru (oczywiście już po tym, gdy jakiś kolor zostanie przez nas wybrany). W razie potrzeby, same przyciski jesteśmy w stanie schować za pomocą właściwości disableCustomColors i clearable:

<ColorPalette
 // ...
 disableCustomColors={false}
 clearable={false}
/>

Domyślnie właściwości te są ustawione na true.

Okej - zdefiniujmy backgroundColor użyty wcześniej w propsie value. A zrobimy to w ramach nowego atrybutu (który później pobierzemy w metodzie save()).

attributes: {
 // ...
 backgroundColor: {
  type: 'string',
 },
},

Warto to jeszcze pobrać w ramach metody edit(), razem z innymi:

edit({ attributes, setAttributes }) {
  const { title, list, backgroundColor } = attributes;

 	// ...

I zaaplikować jego wartość dla elementu otulającego nasz spis treści, aby zmiany dokonane w ramach wybieraka, były od razu widoczne w panelu:

return (
 <>
  <InspectorControls>
   <PanelBody title="Kolor tła">
    <ColorPalette
     colors={[
      { name: 'Niebieski', color: '#E3F2FD' },
      { name: 'Niebieski - przydymiony', color: '#ECEFF1' },
      { name: 'Czerwony', color: '#FFEBEE' },
     ]}
     value={backgroundColor}
     onChange={setBackgroundColor}
    />
   </PanelBody>
  </InspectorControls>
  <div class="table-of-contents-block" style={{
   backgroundColor: backgroundColor,
  }}>

  // ...

I dodatkowo, stwórzmy funkcję setBackgroundColor(), dzięki której będziemy mogli ten atrybut zmienić przy okazji zmiany koloru:

function setBackgroundColor(newColor) {
 setAttributes({ backgroundColor: newColor });
}

Czy coś Ci ona przypomina? Na pewno może przypominać Ci 2 funkcje zadeklarowane obok niej w poprzednich częściach kursu: setTitle() i setListContent() - wszystkie one po prostu ustawiają wartość jednego z trzech przygotowanych przez nas atrybutów.

Jeśli tworzysz spis treści równo ze mną, to na tym etapie sprawdź działanie dodanego wybieraka kolorów - powinien on w pełni działać, zmieniając tło naszego spisu treści w samym edytorze.

Ale nie zmienia on w żaden sposób front-endu, co oznacza, że musimy dodać obsługę tego koloru również w metodzie save()!

Na koniec, aby zastosować zmiany na front-endzie, zedytuję metodę save() w następujący sposób:

save({ attributes }) {
 const { title, list, backgroundColor } = attributes;

 return (
  <div class="table-of-contents-block" style={{
   backgroundColor: backgroundColor,
  }}>
   <RichText.Content tagName="h2" value={title} />
   <RichText.Content tagName="ol" value={list} />
  </div>
 );
},

Po tym co udało nam się już zrobić, ten kod powinien być dla Ciebie jasny. Jedyne co, to warto skrócić lekko zapis w propsie style, bo gdy w JavaScriptcie przypisujemy do pola zmienną o takiej samej nazwie co samo pole, to wystarczy, że nazwę tę zapiszemy tylko jeden raz:

save({ attributes }) {
 const { title, list, backgroundColor } = attributes;

 return (
  <div class="table-of-contents-block" style={{
   backgroundColor,
  }}>
   <RichText.Content tagName="h2" value={title} />
   <RichText.Content tagName="ol" value={list} />
  </div>
 );
},

Tak samo oczywiście warto zrobić w funkcji edit():

return (
 <>
  <InspectorControls>
   <PanelBody title="Kolor tła">
    <ColorPalette
     colors={[
      { name: 'Niebieski', color: '#E3F2FD' },
      { name: 'Niebieski - przydymiony', color: '#ECEFF1' },
      { name: 'Czerwony', color: '#FFEBEE' },
     ]}
     value={backgroundColor}
     onChange={setBackgroundColor}
    />
   </PanelBody>
  </InspectorControls>
  <div class="table-of-contents-block" style={{
   backgroundColor,
  }}>

  // ...

I tak oto, wybór tła naszego spisu treści działa! Możemy teraz przejść do analogicznej funkcji - pola, które przejmie kontrolę nad marginesem wewnętrznym owego spisu treści.

To teraz dodajmy możliwość zmiany paddingu!

W tym przypadku przez całość przejdę trochę szybciej, bo spora ilość kroków, po prostu się powtórzy.

Potrzebujemy kolejnego komponentu. Tym razem, choć idealnym kandydatem do tego zadania, byłby <DimensionControl />, to ja skorzystam z <RangeControl /> z racji, że w momencie gdy piszę te słowa, <DimensionControl /> cały czas jest w fazie eksperymentalnej i nie chcę, aby zapisy na jego temat za chwilkę przestały być aktualne.

Wobec tego, dodajemy <RangeControl /> do reszty importów:

import { registerBlockType } from '@wordpress/blocks';
import { RichText, BlockControls, InspectorControls } from '@wordpress/block-editor';
import {
 Toolbar,
 ToolbarButton,
 Icon,
 PanelBody,
 ColorPalette,
 RangeControl,
} from '@wordpress/components';
import { registerFormatType, toggleFormat } from '@wordpress/rich-text';
import { useSelect } from '@wordpress/data';

I użyjmy go obok wybieraka kolorów:

<InspectorControls>
 // ...
 <PanelBody title="Odstęp wewnętrzny">
  <RangeControl value={padding} onChange={setPadding} initialPosition={0} />
 </PanelBody>
</InspectorControls>

Dodajemy atrybut padding:

attributes: {
 // ...
 padding: {
  type: 'number',
 },
},

Pobierzmy go w metodach edit() i save():

const { title, list, backgroundColor, padding } = attributes;

Dodajmy do stylów kontenera, trzymającego nasz spis treści:

<div
 class="table-of-contents-block"
 style={{
  backgroundColor,
  padding,
 }}
>
 // ...
</div>

I stwórzmy funkcję go aktualizującą:

function setPadding(newPadding) {
 setAttributes({ padding: newPadding });
}

I mamy to 🥳

Od tej chwili jesteśmy w stanie zmieniać padding naszego spisu treści. Oczywiście jeśli Ty w swoim niestandardowym bloku Gutenberga chcesz pozwolić na definiowanie odstępów z każdej strony z osobna, to możesz utworzyć 2 lub 4 osobne pola, które administratora danej strony na WordPressie będzie w stanie zmieniać!

I kilka słów na koniec!

Od teraz, w ramach stworzonego spisu treści, w bardzo przyjemny sposób jesteśmy w stanie zmienić kolor tła oraz odstęp wewnętrzny całej treści naszego bloku:

Tą częścią chciałem pokazać Ci, w jak prosty sposób możemy dostosować możliwości edycji tworzonych przez nas bloków!

W połączeniu z na przykład blokami zagnieżdżonymi, daje nam to ogromne możliwości i to za małą cenę, patrząc na to, jak wiele rzeczy możemy stworzyć na bazie istniejących komponentów, wbudowanych w Gutenberga.

I co na koniec chce Ci powiedzieć, to to, że dziś wyjątkowo pozostawię Cię bez zadania domowego 😌 Następna część tego kursu, będzie prawdopodobnie ostatnią - pokażę Ci w niej, czego możesz się uczyć, aby wykorzystać zdobyte w ramach tej serii solidne podstawy, a dzięki zdobytej wiedzy tworzyć już bardziej skomplikowane bloki i komponenty.

Także do zobaczenia właśnie w niej - 10 części serii o tworzeniu własnych bloków Gutenberga!

PS. Kod z tej części, oczywiście znajdziesz na moim GitHubie 🎉

Mogą Cię zainteresować:

Chętnie zaproponuję Ci coś jeszcze

Czy chcesz dodać coś od siebie?