Zmienne znane z programowania. Teraz w czystym CSS!

Czy wiedziałeś o tym, że w CSS można deklarować oraz później wykorzystywać zmienne? Dokładnie! A to wszystko bez używania jakichkolwiek preprocesorów, takich jak Sass czy Less!

Mogą się świetnie sprawdzić podczas chociażby kodowania kolorów, gdzie nie musimy kopiować każdego kodu szesnastkowego w celu jego użycia!

Wsparcie poszczególnych przeglądarek

Oczywiście zmienne w CSS to stosunkowo świeża funkcja, dlatego nie jest wspierana przez wszystkie przeglądarki. Jeśli jesteś ciekawy, na czym zadziała, to zapraszam Cię na tę stronę. Tam wszystko zostało wyszczególnione :)

No dobrze, ale jak właściwie tego używać?

Tak jak w językach programowania, tak i tu inaczej wygląda zadeklarowanie zmiennej oraz jej użycie. W ten sposób prezentuje się deklaracja:

body {
 --gray: #303030;
}

Tak oto powstaje nasz przykład o nazwie gray oraz wartości #303030. Oczywiście nie zapominajmy, że nazwy zmiennych w CSS są poprzedzone dwoma myślnikami. Z kolei kod, który powinniśmy wpisać, aby jej użyć prezentuje się w ten sposób:

div {
 background-color: var(--gray);
}

W miejscu, w którym chcemy użyć naszej zmiennej, wpisujemy charakterystyczne słówko kluczowe var, po czym całość umieszczamy w nawiasie.

Kaskadowość zmiennych w CSS

Kaskadowe arkusze stylów - tak rozwija się skrót CSS. Dlatego nie bez przyczyny wszystko co się w nich znajduje podlega wymienionej zasadzie kaskadowości, również to o czym mówimy dzisiaj.

W poprzednim akapicie zadeklarowaliśmy naszą zmienną w konkretnym znaczniku, jakim jest body. Co to oznacza w praktyce? Każda zmienna działa w obrębie znacznika, w którym została umieszczona oraz jego potomkach.

Może ponownie posłużę się przykładem. Zadeklarujemy naszą zmienną w znaczniku header:

header {
 --gray: #303030;
}

Teraz umieśćmy ją w dwóch miejscach na stronie. Tutaj:

header div {
 background-color: var(--gray); /* kod zadziała */
}

...oraz tu:

footer {
 background-color: var(--gray); /* kod nie zadziała */
}

Jak widać tylko w przypadku pierwszego użycia nasza zmienna będzie uznana, ponieważ została zadeklarowana w nagłówku, a tym samym footer nie wie, że coś takiego istnieje. Z kolei div, który jest potomkiem nagłówka zna tę zmienną.

Media queries

Kaskadowość działa również podczas stosowania media queries. Możemy utworzyć naszą zmienną w kodze ogólnym, a później podmienić ją dla konkretnych rozdzielczości. Wygląda to na przykład w ten oto sposób:

body {
 --gray: #303030;
}

div {
 background-color: var(--gray);
}

@media screen and (max-width: 500px) {
 body {
  --gray: #444444;
 }
}

W tym miejscu deklarujemy zmienną gray, której domyślna wartość będzie równa #303030. Z kolei gdy wejdziemy na daną stronę mając ekran mniejszy od 500px, to element, w którym jej użyliśmy zmieni swój kolor na #444444.

Interesujesz się front-endem lub programowaniem ogólnie?

A co jeśli zmienne nie są obsługiwane przez przeglądarkę?

Tu niestety nie jest tak przyjemnie, bo w praktyce jedyną możliwością jest zapisanie 2 takich samych linii kodu CSS, pierwszej bez, a drugiej z naszą zmienną. Dla przykładu może to przybrać taką postać:

div {
 background-color: #303030;
 background-color: var(--gray);
}

Podsumowanie

Ciekawi mnie na ile CSS stanie się podobny do standardowych języków programowania, dostając takie funkcje jak omówione dziś zmienne. Mam nadzieję, że dzięki temu poradnikowi mogłeś/aś poznać je lepiej!

Mogą Cię zainteresować:

Chętnie zaproponuję Ci coś jeszcze

Czy chcesz dodać coś od siebie?