Własne bloki w WordPress Gutenberg #002 - właściwości, własne kategorie bloków i style CSS

Kolejna część naszego cyklu i tym samym kolejne elementy, które warto będzie przyswoić w kontekście tworzenia komponentów WordPress Gutenberga.

To, co chciałbym Ci dziś pokazać, to:

 1. Za co odpowiadają poszczególne podstawowe właściwości, niezbędne do działania konkretnego bloku.
 2. Jak tworzyć własne kategorie bloków Gutenberga.
 3. Jak korzystać z plików SCSSa, podczas ich tworzenia.
 4. Jak podpinać arkusze CSS (napisane przez siebie lub wygenerowane z SCSSa) do konkretnych bloków. Osobno dla naszego edytora i osobno dla konkretnego artykułu lub strony, widocznej dla użytkownika.

Psst! Jeśli wolisz oglądać, niż czytać, to ten artykuł ma też wersję wideo!

Nie przedłużając - działamy!

Wróćmy do naszego prostego bloku, utworzonego w części pierwszej kursu

Cały kod, zapisany wtedy w pliku index.js, wygląda w ten sposób:

import { registerBlockType } from '@wordpress/blocks';

registerBlockType('rob/table-of-contents', {
 title: 'Spis treści',
 description: 'Sekcja z nagłówkiem oraz spisem treści, konkretnego artykułu',
 icon: 'editor-table',
 keywords: ['zawartość', 'lista', 'table of contents'],
 category: 'layout',

 edit() {
  return <p>Coś innego, niż "Hello world".</p>;
 },

 save() {},
});

Przejdźmy przez niego linia po linii.

W pierwszej kolejności, importujemy funkcję registerBlockType() i od razu używamy, podając nazwę bloku, razem ze zdefiniowaną przez nas przestrzenią nazw, w ramach pierwszego argumentu oraz wszystkimi właściwościami, jak i metodami, definiującymi dany blok, w ramach argumentu drugiego.

W tym przypadku jest to namespace rob, ale oczywiście Ty w to miejsce, możesz wrzucić ciąg tekstowy, który będzie zupełnie inny.

Z podstawowych właściwości każdego nowego bloku Gutenberga, na pewno warto wyróżnić:

title: 'Spis treści',
description: 'Sekcja z nagłówkiem oraz spisem treści, konkretnego artykułu',
icon: 'editor-table',
keywords: [ 'zawartość', 'lista', 'table of contents' ],
category: 'layout',

Pierwsze 2 parametry są najbardziej oczywiste. Mamy nazwę bloku, którą widzimy już w samym edytorze oraz opis bloku.

Później jest ikonka, która może pochodzić z tzw. dashicons WordPressa lub zostać dodana, jako kod z pliku .svg, na przykład:

icon: <svg height="512pt" viewBox="0 -52 512.00001 512" width="512pt" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m0 113.292969h113.292969v-113.292969h-113.292969zm30.003906-83.289063h53.289063v53.289063h-53.289063zm0 0"/><path d="m149.296875 0v113.292969h362.703125v-113.292969zm332.699219 83.292969h-302.695313v-53.289063h302.695313zm0 0"/><path d="m0 260.300781h113.292969v-113.292969h-113.292969zm30.003906-83.292969h53.289063v53.289063h-53.289063zm0 0"/><path d="m149.296875 260.300781h362.703125v-113.292969h-362.703125zm30.003906-83.292969h302.695313v53.289063h-302.695313zm0 0"/><path d="m0 407.308594h113.292969v-113.296875h-113.292969zm30.003906-83.292969h53.289063v53.289063h-53.289063zm0 0"/><path d="m149.296875 407.308594h362.703125v-113.296875h-362.703125zm30.003906-83.292969h302.695313v53.289063h-302.695313zm0 0"/></svg>,

I co bardzo ciekawe, możemy również wyróżnić konkretną ikonkę, definiując jej kolor oraz kolor samego tła (działa to dla ikon dodanych w ramach kodu .svg, jak i dashikon). Na przykład za pomocą takiego kodu:

icon: {
  background: '#37474F',
  foreground: '#4DB6AC',
  src: <svg height="512pt" viewBox="0 -52 512.00001 512" width="512pt" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m0 113.292969h113.292969v-113.292969h-113.292969zm30.003906-83.289063h53.289063v53.289063h-53.289063zm0 0"/><path d="m149.296875 0v113.292969h362.703125v-113.292969zm332.699219 83.292969h-302.695313v-53.289063h302.695313zm0 0"/><path d="m0 260.300781h113.292969v-113.292969h-113.292969zm30.003906-83.292969h53.289063v53.289063h-53.289063zm0 0"/><path d="m149.296875 260.300781h362.703125v-113.292969h-362.703125zm30.003906-83.292969h302.695313v53.289063h-302.695313zm0 0"/><path d="m0 407.308594h113.292969v-113.296875h-113.292969zm30.003906-83.292969h53.289063v53.289063h-53.289063zm0 0"/><path d="m149.296875 407.308594h362.703125v-113.296875h-362.703125zm30.003906-83.292969h302.695313v53.289063h-302.695313zm0 0"/></svg>,
},

Kolejna właściwość, to z kolei grupa słów kluczowych (zapisanych w formie tablicy), które decydują o tym, po jakich frazach będziemy w stanie wyszukać konkretny blok, korzystając z widocznej na powyższym zrzucie wyszukiwarki.

I ostatnia, to oczywiście kategoria danego bloku, która mówi, do której sekcji w edytorze, zostanie on przyporządkowany. Z kolei same kategorie, które domyślnie istnieją w Gutenbergu, to:

 • common;
 • formatting;
 • layout;
 • widgets;
 • embed.

Własne komponenty, możemy przypisywać do każdej z tych kategorii lub do innych, zdefiniowanych już własnoręcznie.

Właśnie - jak możemy zdefiniować nową kategorię?

Za pomocą poniższego kodu PHP, dodanego gdzieś w tworzonym przez nas pluginie (ja zrobiłem to w głównym pliku - table-of-contents.php) lub w plikach używanego w danej chwili motywu:

function custom_blocks_block_categories( $categories ) {
  return array_merge(
    $categories,
    array(
      array(
        'slug' 	=> 'content',
        'title' => __( 'Zawartość', 'table-of-contents' )
      ),
    )
  );
}
add_filter( 'block_categories', 'custom_blocks_block_categories', 10, 2 );

Co się tu dzieje?

Filtrujemy funkcję wbudowaną block_categories(), dodając do $categories, nowy element - tablicę, definiującą konkretną kategorię bloków.

Tablica ta, zawiera w sobie slug nowo-utworzonej kategorii oraz nazwę, pokazującą się w liście wszystkich bloków.

W ten oto sposób, przypisując nasz spis treści, do nowo utworzonej kategorii:

category: 'content',

A teraz, zajmijmy się stylami CSS

A dokładnie plikami SCSS. Bo dzięki temu, że w poprzedniej części serii, zainstalowaliśmy paczkę @wordpress/scripts, teraz bardzo łatwo możemy automatycznie kompilować pliki SCSS, do CSS, podobnie jak robimy to z plikami JavaScriptu, zapisanymi w składni JSXa.

A dokładnie, wystarczy, że utworzymy konkretny plik, o rozszerzeniu .scss w folderze /src i zaimportujemy go do pliku index.js, który utworzyliśmy wcześniej!

Dla przykładu, ja utworzę plik, o nazwie index.scss, właśnie w tym katalogu, a na początku wspomnianego pliku JS, wrzucę taką oto linijkę:

import './index.scss';

I od teraz, w momencie gdy odpalimy nasz projekt lub go zbudujemy, w folderze /build, pojawi się plik index.css z odpowiednio skompilowanym kodem CSS!

Z tą linijką, sam plik index.js, od tej chwili wygląda w ten sposób:

import './index.scss';
import { registerBlockType } from '@wordpress/blocks';

registerBlockType('rob/table-of-contents', {
 title: 'Spis treści',
 description: 'Sekcja z nagłówkiem oraz spisem treści, konkretnego artykułu',
 icon: 'editor-table',
 keywords: ['zawartość', 'lista', 'table of contents'],
 category: 'content',

 edit() {
  return <p>Coś innego, niż "Hello world".</p>;
 },

 save() {},
});

A z kolei plik index.css, możemy podpiąć pod nasz blok!

Nie bez powodu, tutaj oraz w tytule całego artykułu, na siłę wspominam o arkuszach, a nie stylach samych w sobie. Robię tak dlatego, że jedną z właściwości bloków WordPressa, są tzw. styles, o których powiem wkrótce, a które to (tylko krótko napominając), pozwalają nam definiować kilka wizualnych wariantów danego bloku, za pomocą właściwości styles, funkcji registerBlockType().

A tutaj z kolei, mówimy tylko o podpinaniu arkuszy CSS, spełniających swoją standardową rolę - określających, jak będzie wyglądać dany blok.

Całość zrealizujemy w wspomnianej w pierwszej części serii, funkcji register_block_type(), zapisanej w PHPie. Tam w pierwszej części serii, zapisaliśmy taki oto skrawek kodu:

register_block_type( 'rob/table-of-contents', array(
 'editor_script' => 'table-of-contents'
) );

I teraz, dodamy do niego 2 dodatkowe elementy, kończąc z następującą zawartością:

register_block_type( 'rob/table-of-contents', array(
  'editor_script' => 'table-of-contents',
  'editor_style' => 'table-of-contents-style',
  'style'     => 'table-of-contents-style',
) );

Jak łatwo się domyślić, do editor_style podpinamy identyfikator arkusza, ładującego się w samym edytorze (dzięki czemu, edytując konkretny blok, możemy od razu widzieć go w pełnej okazałości, bez sprawdzania podglądu konkretnej podstrony lub artykułu).

Z kolei do klucza style, przypiszemy arkusz, który pokaże się już na samym front-endzie.

Tutaj i tutaj, możemy wrzucić dokładnie te same identyfikatory i w ten sposób podpiąć taki sam arkusz, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby to rozdzielić i coś trochę innego ładować w panelu, jak i w wersji widocznej dla użytkownika.

I oczywiście, zdefiniować trzeba sam arkusz styli! Zrobimy to, rozszerzając funkcję add_gutenberg_assets, zdefiniowaną już w poprzedniej części kursu, o zastosowanie innej funkcji, tym razem wbudowanej - wp_register_style:

function add_gutenberg_assets() {

  wp_register_script(
    'table-of-contents',
    plugin_dir_url( __FILE__ ) . 'build/index.js',
    array( 'wp-blocks' )
  );

  wp_register_style(
    'table-of-contents-style',
    plugin_dir_url( __FILE__ ) . 'build/index.css'
  );

  register_block_type( 'rob/table-of-contents', array(
    'editor_script' => 'table-of-contents',
    'editor_style' => 'table-of-contents-style',
    'style'     => 'table-of-contents-style',
  ) );

}
add_action( 'init', 'add_gutenberg_assets' );

Oczywiście plik, który podpięliśmy, to wygenerowany wcześniej w folderze /build, plik index.css.

To co? Zadanie domowe!

Tym razem będzie bardzo szybko 🌿

Sprawdź, co się stanie (w kodzie HTML edytora), gdy w obrębie funkcji add_gutenberg_assets() utworzysz nowy, testowy blok WordPressa i podepniesz pod niego dokładnie te same style, które zostały już użyte dla bloku ze spisem treści.

Sam kod HTML, możesz oczywiście podejrzeć, sprawdzając źródło strony, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, na Twój edytor Gutenberga.

Czy plik main.css ładowany jest 2 razy, coś się psuje, a może nic się nie zmieniło i przez to ładuje się on raz, dla obu bloków?

Gdy już to stwierdzisz, nie zapomnij dać znać poniżej, w komentarzu!

Mogą Cię zainteresować:

Chętnie zaproponuję Ci coś jeszcze

Czy chcesz dodać coś od siebie?