Własne bloki w WordPress Gutenberg #004 – RichText

Pora zacząć tworzyć nasz spis treści w taki sposób, aby zaczął w końcu przypominać spis treści!

A tak jak wszystkie bloki i elementy interfejsu w Gutenbergu, tak i nasz spis treści, będzie zawierał w sobie wbudowane komponenty Gutenberga.

A najczęściej wykorzystywanym komponentem (gdy chodzi o tworzenie konkretnych bloków), jest tekst sformatowany. Więc to właśnie o nim, chcę Ci opowiedzieć w tej części.

Psst! Jeśli wolisz oglądać, niż czytać, to ten artykuł ma też wersję wideo!

Dlaczego akurat RichText?

Zdecydowana większość naszych bloków, będzie zawierała w sobie jakieś teksty. Wobec tego, nie ma żadnego sensu, żebyśmy wymyślali koło na nowo, gdy właśnie RichText, pozwala nam taki tekst bardzo ładnie ułożyć i sformatować.

W końcu domyślne zachowanie nagłówków, paragrafów, list i tym podobnych elementów w Gutenbergu, jest bardzo przyjemne! A to właśnie tekst sformatowany, stoi za tym zachowaniem.

Wobec tego, jak możemy go użyć?

W pierwszej kolejności, musimy go zaimportować, do naszego głównego pliku JavaScriptu, nad którym cały czas pracujemy:

import { RichText } from '@wordpress/block-editor';

Jednocześnie pamiętając o dodaniu zależności wp-editor, do pliku PHP, w którym pobieramy wszystkie assety, związane z tworzonym przez nas blokiem (które udało nam się zdefiniować już w pierwszej części serii o Gutenbergu):

wp_register_script(
 'table-of-contents',
 plugin_dir_url( __FILE__ ) . 'build/index.js',
 array( 'wp-blocks', 'wp-editor' )
);

I od teraz, w funkcji edit(), będziemy w stanie skorzystać z tagu:

<RichText />

...a w funkcji save(), z właściwości Content, tego samego tagu:

<RichText.Content />

W takim razie, jakie atrybuty możemy przypisać do naszych tagów?

Opowiem Ci o tych najważniejszych oraz takich, które bezpośrednio przydadzą nam się w samym tworzeniu spisu treści.

Resztę z kolei, będziesz miał/a okazję poznać, przy okazji zadania domowego, więc (jak tak naprawdę zawsze) warto będzie je przerobić!

Może najpierw tag <RichText /> w funkcji edit()

Zacznijmy od tagów wymaganych; jest ich dokładnie dwójka:

 • value - tutaj umieszczamy konkretny atrybut, który ulegnie zmianie, wg tego, jaki tekst wrzucimy w naszym polu;
 • onChange - metoda, która uruchamia się za każdym razem, gdy nasze pole, zostanie zedytowane - zazwyczaj będziemy używać jej po prostu do aktualizacji atrybutów, później przekazywanych do funkcji edit().

I dalej mamy kilka atrybutów opcjonalnych, których użyjemy w przypadku naszego spisu treści:

 • tagName - tag, w ramach którego zostanie wyświetlone nasze pole;
 • placeholder - tekst, który pokaże się, gdy nie zaczniemy jeszcze edytować samego pola
 • multiline - podobnie jak w przypadku atrybutów, tak i tu podajemy tag, w ramach którego zostanie zamknięta każda kolejna linia, jaką dodamy do naszego tekstu formatowanego (np. w ramach tagu <li> lub <p>).

Z kolei dla <RichText.Content /> w funkcji save(), nie musimy pamiętać wielu atrybutów

Korzystać będziemy dokładnie z dwóch (i to powtarzających się z poprzednią listą):

 • value;
 • tagName.

Pozwoliłem sobie nie dublować ich tłumaczenia.

Użyjmy tekstu sformatowanego w naszym bloku!

Aby nie rozmieniać się na drobne, podrzucam Ci cały kod spisu treści, który pozwoli go zrealizować za pomocą dwóch pól RichText. Oczywiście ważniejsze jego elementy, wytłumaczę Ci trochę niżej:

import './index.scss';
import { registerBlockType } from '@wordpress/blocks';
import { RichText } from '@wordpress/block-editor';

registerBlockType('rob/table-of-contents', {
 title: 'Spis treści',
 description: 'Sekcja z nagłówkiem oraz spisem treści, konkretnego artykułu',
 icon: 'editor-table',
 keywords: ['zawartość', 'lista', 'table of contents'],
 category: 'content',

 attributes: {
  title: {
   type: 'string',
   source: 'html',
   selector: 'h2',
  },
  list: {
   type: 'array',
   source: 'children',
   selector: 'ol',
  },
 },

 edit({ attributes, setAttributes }) {
  const { title, list } = attributes;

  function setTitle(newTitle) {
   setAttributes({ title: newTitle });
  }

  function setListContent(newList) {
   setAttributes({ list: newList });
  }

  return (
   <div class="table-of-contents">
    <RichText tagName="h2" placeholder="Tytuł spisu treści" value={title} onChange={setTitle} />
    <RichText
     tagName="ol"
     placeholder="Spis treści"
     value={list}
     multiline="li"
     onChange={setListContent}
    />
   </div>
  );
 },

 save({ attributes }) {
  const { title, list } = attributes;

  return (
   <div class="table-of-contents">
    <h2>{title}</h2>
    <RichText.Content tagName="ol" value={list} />
   </div>
  );
 },
});

Tak naprawdę nie zmieniło się tutaj dużo, od poprzedniego wpisu - całość została bardziej rozbudowana, niż przepisana.

W pierwszej kolejności, w atrybutach widzimy nowy atrybut: list, który będzie zawierał w sobie sam spis treści, i który jest również rozwiązaniem zadania domowego, z części o atrybutach w Gutenbergu!

Później mamy 2 funkcje, odpowiedzialne za zmianę poszczególnych atrybutów, podczas edycji odpowiadających im pól tekstowych. I przy nich warto się na chwilkę zatrzymać.

Poprzednio owe atrybuty, zmienialiśmy wrzucając do nich wartości pobrane z eventów, a teraz, zupełnie tak nie jest!

Jak widać, np. przy każdej edycji pola z tytułem, atrybut title, zostaje po prostu zastąpiony zmienną newTitle. A dzieje się tak, bo RichText nie przekazuje do naszej funkcji całego eventu, a tylko wpisywaną do niego wartość, którą od razu jesteśmy w stanie użyć.

Dalej używamy już naszych tagów RichText z atrybutami, o których mieliśmy okazję pomówić sobie w jednym poprzednich akapitów.

I to tyle! Od teraz wiesz już jak najlepiej dodawać miejsca na tekst w Twoich blokach ✨

I jak zawsze - nie może obyć się bez zadania domowego!

Zajrzyj pod ten link i przeczytaj więcej o wszystkich właściwościach, z których pozwala korzystać ten komponent.

Znajdziesz tam wiele dodatkowych informacji, które na pewno Ci się przydadzą, przy tworzeniu własnych bloków Gutenberga! 🎉

Mogą Cię zainteresować:

Chętnie zaproponuję Ci coś jeszcze

Czy chcesz dodać coś od siebie?