Własne bloki w WordPress Gutenberg #006 – Format API

Dziś sprawimy, że utworzony w poprzedniej części przycisk, widoczny w toolbarze, stanie się w pełni funkcjonalny! Wszystko dzięki Format API i możliwości dodania własnego formatowania do bloków w WordPress Gutenbergu.

Co będzie naszym celem?

Pozwolimy naszemu buttonowi:

...aplikować konkretne style dla zaznaczonego tekstu, tak samo jak dzieje się to w przypadku pogrubienia, kursywy i tym podobnych. W momencie, gdy klikniemy w sam przycisk, zaznaczony tekst zostanie zamknięty w spanie, któremu nadamy konkretne style.

Psst! Jeśli wolisz oglądać, niż czytać, to ten artykuł ma też wersję wideo!

Wydaje się to nieskomplikowane, więc przejdźmy do rzeczy!

Na początek standardowo - zaimportujmy zależności, które przydadzą się w pracy z Format API

W pliku .js samego bloku, dodamy 2 dodatkowe funkcje:

import { registerFormatType, toggleFormat } from '@wordpress/rich-text';

A z racji, że jest to pierwszy raz, w którym importujemy cokolwiek z paczki @wordpress/rich-text, to samą zależność musimy też podpiąć w pliku PHP wtyczki.

Ale tym razem zautomatyzujemy dodawanie zależności w pliku .php!

W momencie, gdy zajrzysz do tego pliku (zakładając, że tworzysz rzeczy równo ze mną), to Twoja funkcja rejestrująca skrypt z blokiem, wygląda w mniej więcej ten sposób:

wp_register_script(
 'table-of-contents',
 plugin_dir_url(__FILE__) . 'build/index.js',
 array('wp-blocks', 'wp-editor', 'wp-components')
);

W ostatnim argumencie, masz tablicę z trzema zależnościami, a teraz musimy dodać czwartą. Dodatkowo w przyszłości, w miarę jak do naszego bloku będą dodawane kolejne funkcje, tych zależności będzie jeszcze więcej.

A co chyba najgorsze, przy każdym imporcie w pliku .js, musimy pamiętać o aktualizacji tej tablicy. Jest to upierdliwe.

I tu przychodzi rozwiązanie wszystkich tych problemów! Zajrzyj proszę do folderu /build w katalogu całej wtyczki, a znajdziesz tam plik o nazwie index.asset.php.

W nim znajdują się wszystkie zależności, z których korzysta nasz plik .js oraz dodatkowo wersja, którą też będziemy w stanie podpiąć do funkcji rejestrującej skrypt. Wersja, która zmienia się przy każdym buildzie pliku i usuwa problemy z pozostałym cachem w przeglądarce, które w przeciwnym razie mogłyby się pojawiać.

Okej, rozgadałem się, więc podepnijmy nasze zależności:

$dependencies = include(plugin_dir_path(__FILE__) . 'build/index.asset.php');

wp_register_script(
 'table-of-contents',
 plugin_dir_url(__FILE__) . 'build/index.js',
 $dependencies['dependencies'],
 $dependencies['version'],
);

A teraz wróćmy do edycji samego bloku!

Po pierwsze: Przenieśmy kod naszego toolbara do osobnego komponentu

U mnie będzie to wyglądać następująco:

const HighlightButton = (props) => (
 <BlockControls>
  <Toolbar>
   <ToolbarButton
    label="Zaznaczenie"
    className="highlight-button"
    onClick={() => {
     props.onChange(toggleFormat(props.value, { type: 'custom-formats/highlight' }));
    }}
    isActive={props.isActive}
   >
    <Icon icon="admin-customizer" />
   </ToolbarButton>
  </Toolbar>
 </BlockControls>
);

Okej, przyznaję się - zrobiłem tu więcej, niż samo stworzenie funkcji i przeniesienie do niej kodu toolbara 😬 Ale już tłumaczę!

Najważniejsza zmiana, to funkcja, którą podpinam pod zdarzenie onClick. setHighlightButtonState() została usunięta (wywołanie, jak i deklaracja) i zastąpiona anonimową, która przełącza nasz nowy format. Do tego celu używamy metody onChange(), sprawdzającej, czy stan komponentu się zmienił. Z kolei w jej argumencie wrzucamy inną metodę - toggleFormat(), która zajmie się przełączaniem podanego formatu, dla zaznaczonego tekstu.

Dodatkowo informacja o zaznaczeniu konkretnego buttona (w propsie isActive) nie pochodzi już z naszej autorskiej funkcji, a z właściwości propsów - też o nazwie isActive.

Dla jasności - razem z usunięciem funkcji setHighlightButtonState(), pozbyłem się też atrybutu isHighlightButtonActive i całej reszty kodu z nim związanej.

Po drugie: Swórzmy sam format!

A do tego posłuży nam taki oto skrawek kodu:

registerFormatType('custom-formats/highlight', {
 title: 'Zaznaczenie',
 tagName: 'span',
 className: 'highlight',
 edit: HighlightButton,
});

Korzystamy z pobranej funkcji i w argumentach podajemy identyfikator nowego formatu oraz obiekt zawierający:

 • Ładną nazwę tegoż formatu;
 • Tag, w który zostanie zamknięty zaznaczony tekst;
 • Klasę przypisaną do tego tagu;
 • Komponent przycisku, powiązanego z nowym formatem.

Dodatkowo, dzięki właściwości attributes (której nie użyję w przypadku tworzonego przez nas zaznaczenia), do konkretnego skrawku tekstu możemy przypisać atrybuty właściwe dla podanego elementu HTMLa. Te później będziemy edytować lub definiować w samym komponencie powiązanym z formatem.

Dla przykładu, tworząc format linku i chcąc edytować jego href, musielibyśmy zainicjować ten zamiar w obiekcie attributes:

registerFormatType('custom-formats/link', {
 title: 'Link',
 tagName: 'a',
 className: 'custom-link',
 attributes: {
 	url: 'href',
 }
 edit: CustomLink,
});

Dzięki czemu później w metodzie toggleFormat(), w podpiętym komponencie, moglibyśmy edytować wartość atrybutu href odwołując się do klucza url, do którego został przypisany:

// ...

toggleFormat(props.value, {
 type: 'custom-formats/link',
 attributes: { url: 'https://example.com' },
});

// ...

To mamy jasne. W takim razie wróćmy do poprzedniego skrawka kodu i zróbmy jeszcze jedną rzecz, której nam brakuje.

Po trzecie: Pozwólmy nowemu formatowi, aplikować się dla spisu treści

Jak zapewne pamiętasz, w poprzedniej części serii, ograniczyliśmy dozwolone formaty dla dwóch RichTextów, które składają się na tworzony przez nas blok:

allowedFormats={[
 'core/bold',
 'core/italic',
 'core/link',
 'core/text-color',
 'core/strikethrough',
]}

Więc aby nasz nowy format też mógł się tam aplikować, musimy go dodać do samej tablicy:

allowedFormats={[
 'core/bold',
 'core/italic',
 'core/link',
 'core/text-color',
 'core/strikethrough',
 'custom-formats/highlight',
]}

Po czwarte: Zdefiniujmy styl naszego formatu

Pamiętając, że nasz format jest de facto spanem o konkretnej klasie, na końcu pliku /src/index.scss dopiszę tylko taką regułę:

.highlight {
 background-color: #e3f2fd;
}

Dzięki temu zaznaczony tekst otrzyma bardzo ładne, błękitne tło.

I to tyle! Dzięki tym czterem krokom ożywiliśmy nasz przycisk, widoczny w narzędziach formatowania!

To na koniec zadanie domowe (a nawet 2!)

Po pierwsze, spróbuj użyć naszego nowego formatu (lub jakiegokolwiek innego) dla nagłówka naszego spisu treści i zobacz, co dzieje się na front-endzie. Podpowiem, że problem wyświetlania się tagów HTMLa leży w deklaracji atrybutów samego bloku.

I po drugie, dowiedz się (i przetestuj), w jaki sposób można ograniczyć wyświetlanie naszego przycisku, tylko do konkretnego komponentu (na przykład naszego spisu treści). Bo obecnie, jak możesz zauważyć, dodany przycisk aplikuje się dla spisu streści, ale też wszystkich innych elementów tekstowych w Gutenbergu: nagłówków, paragrafów, list itp.

Do tego na pewno przyda Ci się link z dokumentacji Format API.

Gdy się z nimi uporasz (lub w razie jakichkolwiek problemów), daj znać w komentarzu. Kod, który dziś stworzyliśmy, oczywiście możesz sprawdzić w całości na moim GitHubie 🌱

Mogą Cię zainteresować:

Chętnie zaproponuję Ci coś jeszcze

Czy chcesz dodać coś od siebie?